LOCATION

Hallen i Farsta

Mårbackagatan 11
123 43 Farsta

Sweden

Nearest subway station is "Farsta Strand"

How to get to HALLEN in Farsta (EN)

 

From Farsta metro station: 15 minutes walk on Larsbodavägen til you get to Ågesta Broväg, cross the roundabout and continue in the same direction, the road changes name to Mårbackagatan. Soon you will see the entrance to Telestaden on your left side. Go inside the area,then turn right for building O, the entrance is in the far back.

 

From Farsta Strand with the commute train. 15 minutes walk, preferable through the residential area walking towards Arvikagatan, turn right when you get to Mårbackagatan and then left into Telestaden. Go inside the area, then turn right for building O, the entrance is in the far back.

 

Bus from Farsta Centrum: when exiting the subwaystation take to your right, bus 181 or 184, get off at Ågesta Broväg; 828, 830 or 831 get off at Telia. You see the entrance to Telestaden, go inside the area, then turn right for building O, the entrance is in the far back.

Bus from Skarpnäck subway station: bus 181 going towards Farsta Strand, get off at Ågesta Broväg. You see the entrance to Telestaden, go inside the area, then turn right for building O, the entrance is in the far back.


 

Hitta till HALLEN i Farsta (SV)

 

Från Farsta t-banestation: Promenera 15 min längsmed Larsbodavägen till Ågesta Broväg, korsa rondellen och fortsätt i samma rikting, vägen byter namn till Mårbackagatan. Snart ser du entrén till Telestaden på vänster hand.

 

Från Farsta Strand pendelstation: Promenera 15 min, helst igenom bostadsområdet mot Arvikagatan, sväng höger på Mårbackagatan och vänster in i Telestaden.

 

Buss från Farsta Centrum: Till höger när du kommer ut från t-banan: ta 181 eller 184 till hållplats Ågesta Broväg; 828, 830 eller 831 till hållplats Telia.

 

Buss från Skarpnäck t-banestation: 181 mot Farsta Strand, hållplats Ågesta Broväg.

Illustrations by Channa Bianca  + Graphic design by Sara Kaaman